Larmas via 112Maglehems Frivilliga Brandkår larmas ut till alla typer av förstahands larm utan kemolyckor inom ett område på 6-7 km från byn. 

Inom detta område räknar vi med att vara snabbare på plats än Degeberga deltidsbrandkår. Vår lokal- och personkännedom kan vara av stor vikt.

En stor del av larmen vi får är sjukvårdslarm, så kallade IVPA-larm (I väntan på ambulans).


När larmet går ljuder tutan över hela byn och dess omnejd dygnet runt.


Här på sidan kan du se vilka larm vi varit ute på. 

Våra larm

2023

 • 29 januari Brand i mindre hus, Kärrfästerna

2021

 • 2 februari 18:15 Testlarm
 • 3 februari 19.58 IVPA Degeberga by (utanför området eftersom styrkan i Degeberga redan var utlarmade på annat)
 • 24 februari 21.51 IVPA Gaddaröd
 • 15 mars 18.07 IVPA Juleboda
 • 26 mars 23.08 IVPA Juleboda
 • 2 april 02.26 IVPA Olseröd
 • 3 april 12.43 Brand i gödselhög Maglehem
 • 3 april 21.27 Brand utomhus (Elskåp) Rigeleje Camping
 • 26 juni 15:51 IVPA Juleboda
 • 27 juni 22:27 IVPA Juleboda
 • 29 juni 09:21 IVPA Lökaröd
 • 5 juli 00:37 IVPA Fallolycka Maglehems By
 • 30 juli 20:44 IVPA Gaddaröd
 • 6 augusti 23:59 IVPA Holmen
 • 7 augusti 10:45 IVPA till GRAVÖ
 • 17 augusti 03:12 IVPA Maglehem
 • 23 augusti IVPA Maglehem
 • 2 september IVPA Maglehem
 • 6 september IVPA Gravö
 • 8 september IVPA Maglehem
 • 20 september IVPA Österlia
 • 28 september IVPA Köle
 • 18 oktober IVPA Blåherremölla
 • 21 oktober IVPA Maglehem
 • 25 oktober IVPA Juleboda
 • 11 december IVPA Maglehem
 • 11 december IVPA Hörröd

2022

 • 16 januari IVPA Rigeleje
 • 17 januari IVPA Maglehem
 • 28 januari IVPA Juleboda
 • 28 mars IVPA Hörröd
 • 2 maj IVPA Österlia
 • 24 juni Ambulansassistans Hörröd
 • 21 juli Drunkningstillbud norr om Nya Grop
 • 29 juli Misstänkt skogsbrand (var inte det) Olseröds sommarby
 • 27 augusti Trafikolycka Kärrfästevägen
 • 3 september Gräsbrand Brostorp
 • 16 september Ambulansassistans Hörröd
 • 25 september Rök/värme från kompost Juleboda
 • 30 oktober IVPA Maglehem
 • 11 december Ambulansassistans Hörröd

2020

 • 8 januari 15:54 IVPA/sjukvårdslarm Maglehem
 • 25 februari 03:08 IVPA/sjukvårdslarm Lökarödsvägen
 • 29 februari 03:50 IVPA/Sjukvårdslarm Holmen
 • 2 mars 15:02 Automatiskt brandlarm i Åhuskärr (ingen brand)
 • 8 mars 10:43 IVPA/sjukvårdslarm Maglehems Kyrka vid Högmässa
 • 17 mars 22:00 IVPA/Sjukvårdslarm Ö.Stenshult
 • 31 mars 19:31 Soteld Jägarhusen Segesholm
 • 31 mars 20:09 Automatiskt brandlarm Kärrfästevägen.
 • 4 april 22:20 Brand ute Gaddaröd
 • 11 april 08:25 IVPA/Sjukvårdlarm Holmen
 • 7 juni 11:22 IVPA/Sjukvårdslarm Blåherremölla
 • 15 juni 17:52 Automatiskt Brandlarm Åhultsvägen (Ingen brand)
 • 15 juni 21:34 IVPA/Sjukvårdslarm Kölevägen
 • 29 juni 19:59 IVPA/Sjukvårdslarm Roteholm
 • 20 juli 10:54 IVPA/Sjukvårdslarm Juleboda
 • 3 augusti 06:20 IVPA/Sjukvårdslarm Juleboda
 • 9 augusti 17:33 IVPA/Sjukvårdslarm Hallavången
 • 12 augusti 19:43 Trafikolycka Dämmemöllevägen
 • 15 augusti 20:26 IVPA/sjukvårdslarm Holmen
 • 18 augusti 14:43 Drunkningstillbud vid Holmaboden
 • 18 augusti 15:01 IVPA/Sjukvårdslarm Maglehem
 • 21 augusti 10:26 IVPA/Sjukvårdslarm Juleboda
 • 26 augusti 10:06 Singelolycka väg 118 Köle
 • 31 augusti 08.00 Fellarm
 • 31 augusti 10:30 IVPA/sjukvårdslarm Maglehem
 • 6 september 08:08 IVPA/Sjukvårdslarm Juleboda
 • 20 september 19:47 IVPA/4-hjulingsolycka Vasakärr
 • 30 septemer 10:06 Dieselutsläpp från bränsletank lastbil Maglevägen
 • 3 oktober 13:14 Brand i villa. Lillehem
 • 5 oktober 14:41 Utsläpp farligt ämne Bökevägen
 • 14 oktober 02:25 IVPA/Sjukvårdslarm Maglehem
 • 15 oktober 17:15 IVPA/Sjukvårdslarm Hästhagen
 • 27 oktober 06:35 Brand Ute, Olseröd
 • 13 november 15:41 IVPA Gaddaröd
 • 5 december 10:55 IVPA Maglehems by
 • 16 december 00:17 IVPA Maglehems by