Medlem


Tillsammans klarar vi av att driva Maglehems Frivilliga Brandkår!
Medlemsavgiften som utgör grunden för föreningens ekonomi är 200 kr per hushåll och år.


Alla belopp överstigande de 200 kr det kostar att vara medlem förs över till stödfonden.

Som medlem får du brandkårstidningen 3 gånger per år i brevlådan.


Vårt Plusgiro är 85 71 28 – 3

Vänligen skriv namn, adress och din eventuella anknytning till området på inbetalningskortet.


Koppling till området

Om du har fritidshus eller på annat sätt koppling till någon adress i vårt upptagningsområde vore vi glada om du vill ange det på inbetalningen.
Varje år gör vi utdelning av tidning i samtliga brevlådor på en viss utvald gata där vi inte vet att det redan bor en medlem. Om du då får tidningen på annan adress så kan vi spara in lite på tryckkostnaderna. Den adressen kommer stå som adress 2 i medlemsregistret och du kommer inte att få tidningen skickad dit om du inte specifikt anger det.


Adressändring eller frågor

Vill du göra adressändring eller fråga något kring ditt medlemskap är du välkommen att kontakta oss på medlem@maglehemsfrivilligabrandkar.se


Tack till alla som vill vara med och stödja föreningen!


Stödfond / Gåva


Vill du stödja kåren med mer än medlemsavgiften betalar du in ett bidrag till vårt plusgiro 85 71 28 – 3.

Har du redan betalt medlemsavgiften för året så sätts ditt bidrag automatiskt till stödfonden.


Stödfondens historia

Stödfonden inrättades 2008 då det framkom att vissa medlemmar ville sätta in en ”extra krona” till kåren. Göran Arlefalk som då var brandman i kåren kom på den förträffliga ideén om att inrätta en ”Stödfond” där medel kunde sättas in, utöver medlemsavgiften. Denna stödfond har under åren möjliggjort investeringar, inköp av personlig utrustning och larmutrustning som vi annars inte kunnat göra.


Alla gåvor och ”dubbelinbetalningar” av medlemsavgifter går in på stödfonden.

2021 inbringade den omkring 30.000 kronor.


STORT TACK TILL ALLA SOM BIDRAR!


Annonsera i tidningen


Du som företagare eller annan kan också stödja brankåren genom att annonsera i brandkårstidningen som kommer ut med tre nummer varje år.


Som annonsör får du förutom annons i tidningen ett ”visitkort” här på hemsidan under Sponsorer. Med det visitkortet har våra läsare alltid nära till information när de vill komma i kontakt med dig och ditt stöd till föreningen syns hela tiden.


Vill du föra in en text eller annons i kommande nummer av tidningen skickar du ditt bidrag till annons@maglehemsfrivilligabrandkar.se. Du ansvarar själv för ditt bidrag.

Se här för datum för nästa manusstopp.


Priser

Annons 1/2 sida: 500 kr

Annons 1/3 sida: 300 kr

Annonsörer och Sponsorer

Vi stöds av

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Räddningstjänsten Kristianstad stöttar med utrustning och övningar.